Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KBT4U

Psykoterapi, handledning & konsulttjänster

Nätbutik

Nätbutik

Terapidagbok

10,00 $

Terapidagbok är ett litet häfte som kan underlätta det psykoterapeutiska arbete i KBT, både för terapeuten och patienten. Den innehåller en del teori kring KBT, samt plats att fylla i det som är specifikt för den enskilda patienten, vilka symptom man har, problembilden, vad man vill uppnå med terapi, osv. Efter varje mötet fyller man i det väsentliga i en terapidagbok där man också skriver hemuppgiften inför nästa möte. Terapidagbok kan sparas av patienten som ett terapidokument som bland annat kan användas om man hamnar i svackor och behöver fräsha upp de nya kunskaperna och färdigheterna som man fått under terapins gång. Pris 75:- 

Item Added.
Adding Item.